E-commerce
Our e-commerce


Home > E-commerce

ราคาทำเว็บร้านค้าออนไลน์ (E-commerce)ระบบร้านค้าออนไลน์ สำหรับการขายสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ โดยท่านสามารถจัดหมวดหมู่และเพิ่มสินค้าได้เอง พร้อมระบบอำนวยความสะดวกสำหรับสมาชิก ในการสั่งซื้อสินค้า และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ (บัตรเครดิต)

ระบบร้านค้าออนไลน์ สามารถผนวกเข้ากับงานออกแบบเว็บไซต์ของท่านได้อย่างกลมกลืน เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างราบรื่น พร้อมระบบบริหารร้านค้ามาตรฐาน ช่วยให้การจัดการกับรายการสั่งซื้อเป็นไปอย่างง่ายดาย

     คุณสมบัติของร้านค้าออนไลน์
 •    มีระบบคิดคำนวนราคาให้อัตนิมัต
 •    รองรับการคิดราคาด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 •    สามารถเพิ่มสินค้า / กลุ่มสินค้า ได้โดยไม่จำกัดจำนวน
 •    มีระบบตะกร้าสินค้า Shopping Cart
 •    มีระบบระบบบริหารจัดการสมาชิก
 •    มีระบบรายงานการสั่งซื้อสินค้า
 •    มีระบบสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ (Back-Office)
 •    มีระบบจัดการหน้าเว็บไซต์ (Front-End)
 •    ฟังก์ัั่ชั่นเกี่ยวกับ Search Engine Optimization(SEO)
 •    ออกแบบเว็บไซต์ พร้อม Banner จำนวน 1 ฺ รูป
 •    ฟรี โดเมนเนม 1 ปี .com .net .org .info .biz .us
 •    ฟรี พื้นที่เว็บโฮสติ้ง 500 MB. 1 ปี


 •    พิเศษ 25,000 บาท (ราคาปรกติ 27,000 บาท)
     คุณสมบัติของร้านค้าออนไลน์
 •    มีระบบคิดคำนวนราคาให้อัตนิมัต
 •    รองรับการคิดราคาด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 •    สามารถเพิ่มสินค้า / กลุ่มสินค้า ได้โดยไม่จำกัดจำนวน
 •    มีระบบตะกร้าสินค้า Shopping Cart
 •    มีระบบระบบบริหารจัดการสมาชิก
 •    มีระบบรายงานการสั่งซื้อสินค้า
 •    มีระบบบริหารจัดการสต็อกสินค้า
 •    สามารถเพิ่มและกำหนดสถานะการสั่งซื้อสินค้า
 •    มีระบบสำหรับบริหารการจัดส่งสินค้า
 •    มีระบบสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ (Back-Office)
 •    มีระบบจัดการหน้าเว็บไซต์ (Front-End)
 •    ฟังก์ัั่ชั่นเกี่ยวกับ Search Engine Optimization(SEO)
 •    ออกแบบเว็บไซต์ พร้อม Flash Banner จำนวน 1 ฺ banner
 •    ฟรี โดเมนเนม 1 ปี .com .net .org
 •    ฟรี พื้นที่เว็บโฮสติ้ง 1GB 1 ปี


 •    พิเศษ 30,000 บาท (ราคาปรกติ 35,000 บาท)

Welcome
บริการรับทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
"Gives you one more than just a website"

Check Domain Name
Check Domain Availibility

ShowcaseMTE .Ltd
More detail »Laisue Thai More detail »