การใช้งาน DirectAdmin : Autoresponders สามารถตั้งเมลตอบกลับอัตโนมิตได้เวลามีคนส่งเมลมาหาเรา
   
 
           การตั้งค่าการตอบรับ E-mail อัตโนมัติ เมื่อมี E-mail เข้ามาใน Email Account ที่กำหนด ระบบจะทำการส่ง E-mail ตอบรับอัตโนมัติไปยัง E-mail
 
์ ที่ได้ทำการส่งเข้ามา
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ โดยคลิกที่เมนู Autoresponders ดังรูป
   
 
 
 
ิ2.รายละเอียดการใช้งานเมนู Autoresponders มีดังนี้
 
 
2.1) การสร้างการตอบรับ E-mail อัตโนมัติ ( Create New Autoresponder )
 
 
- คลิกที่ Create New Autoresponder เพื่อทำการตั้งค่าการตอบรับ E-mail อัตโนมัติ โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆดังนี้
 
 
Responder Address: ให้ใส่ E-mail ที่ต้องการ
 
Responder Message: คือ รายละเอียดที่ส่งกลับ
 
Send a CC to: อีเมลล์ที่ต้องการให้ระบบส่งเป็นสำเนา ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ และเมื่อกรอกเสร็จกดที่ปุ่ม Create
 
 
 
 
2.2) การลบการตอบรับ E-mail อัตโนมัติ ( Delete Autoresponder )
   
 
- คลิกที่ checkbox ที่ต้องการลบ E-mail autoresponder และกดปุ่ม Delete Selected
 
 
 
 
2.3) การแก้ไขการตอบรับ E-mail อัตโนมัติ ( Modify Autoresponder )
 
 
- คลิกที่ Modify ของรายชื่อ E-mail  Account ที่ต้องการแก้ไขดังรูป
 
 
 
 
- จากนั้นทำการแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการและกดปุ่ม Modify
 
 
 
 
หมายเหตุ ทำให้ผู้ส่ง ทราบได้ว่า จดหมายที่ถูกส่งเข้ามาถึงเรานั้น เราได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราสามารถแจ้งกลับไปหาผู้ส่งได้ว่าเราจะดำเนินการตอบกลับ
 
                 ในเวลาต่อไป
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.