การใช้งาน DirectAdmin : Catch-All E-Mail กรณีคนส่งเมลล์มาแล้วไม่มีจริง
   
 
            ในกรณีที่มีคนส่ง email มาที่ domain ของเราแล้ว ไม่มี email address ดังกล่าวใน domain ของเรา เราสามารถกำให้ ส่งข้อความกลับไปบอกว่าไม่มี email
 

account นี้ ใน domain ของเรา หรือจะ drop email ดังกล่าวทิ้ง หรือจะส่งต่อ email ดังกล่าวไปยัง email account ที่กำหนดไว้ เป็นการตั้งค่าตอบรับ จัดการ

 
อีเมล์ที่ถูกส่งเข้ามา ในกรณีที่ไม่มีชื่ออีเมล์นั้นอยู่จริง ใน Email Account ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจาก โปรแกรม Spam Random ชื่อผู้ใช้จากโปรแกรม
 
มายัง อีเมล์ภายใต้โดเมนเช่น ชื่อที่ random@your-domain.com
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Catch-All E-Mail ดังรูป
   
 
 
 
2.รายละเอียดของการใช้งาน Catch-All E-Mail มีดังนี้
 
 
แบบที่ 1 (Fail:)
   
 
เมื่อมี E-mail ได้ถูกส่งเข้ามา ระบบจะทำการตรวจสอบว่ามี E-mail นั้นอยู่จริงหรือไม่ หากไม่มีระบบ จะ Return Status 500 (unknown user) และยกเลิกทำการติดต่อ
 
จากนั้น mail server ต้นทางจะส่ง E-mail Delivery status ให้กับผู้ที่ส่งเข้ามา เพื่อแจ้งให้ให้ผู้ที่ส่งเข้ามาทราบว่า ไม่มีผู้รับ (เช่นในกรณีการพิมชื่ออีเมล์ผิด)
 
 
 
 
แบบที่ 2 (Ignore:)
 
 
ระบบจะยอมรับให้ E-mail ถูกส่งเข้ามาในระบบ เสมือนมีชื่อ E-mail นั้นจริง ระบบส่ง E-mail ต้นทางจะเข้าใจว่าถูกส่งเรียบร้อยจากนั้น ระบบจะทำการลบ E-mail
 
ฉบับนั้นทิ้งไป
 
 
 
 
แบบที่ 3 (Default Address:)
 
 
ระบบจะยอมรับให้ E-mail ถูกส่งเข้ามาในระบบ เสมือนมี E-mail นั้นอยู่จริง ระบบส่ง E-mail ต้นทางจะเข้าใจว่าถูกส่งเรียบร้อยแต่ E-mail นั้น จะถูกส่งไปยัง E-mail
 
ที่กำหนดชื่อผู้รับอื่นไว้แทน
 
 
 
 
ข้อแนะนำ
 
 
ให้เลือกแบบที่ 2 จะสามารถขจัดปัญหา การตีไปตีกลับ ของจดหมาย ในกรณีที่ไม่มีชื่อผู้รับบางครั้ง ผู้ส่งใช้โปรแกรมทำการส่งจดหมาย โดยไม่มี Sender
 
หรือผู้ส่งที่แท้จริง เมื่อระบบของเราแจ้งข้อความกลับไปว่าไม่มีผู้รับ ไปยังต้นทางแต่ต้นทางก็ไม่มีชื่อผู้ส่งที่แท้จริง ต้นทางจะส่งจดหมายกลับมาหาเราอีกว่า ไม่มีผู้รับ
 
จนกลายเป็นจดหมาย ตีไปกลับ จนชื่อโดมเนของสมาชิกอาจถูกบล็อคจากผู้ให้บริการ webmail เช่น hotmail,yahoo,gmail ได้
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.