การใช้งาน DirectAdmin : Create/Restore Backups สามารถสำรองข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Create/Restore Backups ดังรูป
   
 
 
 
2.รายละเอียดแบ่งได้ดังนี้
 
 
2.1) การสำรองข้อมูล website, email, ftp, database ( Create Backup )
 
 
2.1.1) จากเมนูดังรูป ลูกค้าสามารถเลือกที่จะ Backup website, email, ftp, database ควรทำการ backup อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แล้วกดปุ่ม Create Backup
 
 
 
 
2.1.2) เมื่อระบบทำการ backup เสร็จให้คลิกที่ Click here for a list of your current backups จะมีลิ้งให้ download ดังรูป
 
 
 
 
2.2) การย้อนคืนข้อมูล website, email, ftp, database ( Restore Backup )
   
 
เลือกไฟล์ที่ต้องการจะ restore และกด Select Restore Options
   
 
 

 
หมายเหตุ
 

 
ควรทำการเก็บสำเนา ข้อมูลเว็บไซต์ ได้แก่ไฟล์เว็บ ข้อมูลฐานข้อมูล จากการสำรองข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบนี้ ไว้กับเครื่องของท่านอย่างน้อย 1 ชุดเสมอ
 
และควรดำเนินอับเดทข้อมูลที่ทำการสำรองเก็บ อย่างน้อยที่สุด 1 เดือนครั้ง

 

 

 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.