การใช้งาน DirectAdmin : Domain Pointers หลายโดเมน แสดงผล เว็บเดียวกัน
 
 
คือการกำหนด เพิ่มโดเมน ลงไปในระบบ แต่มีการแสดงผลเป็นเว็บไซต์ เดียวกัน
 
เช่น
 
โดเมนหลักคือ โดเมน itnetworkservice.com มีหน้าเว็บอยู่แล้ว แต่อาจมีการจดชื่อโดเมน domain.com ให้มีหลายๆ ชื่อเพื่อให้คนผู้อื่นรู้จักพิ่มขึ้น
 
เมื่อทำการเรียกโดเมน domain.com จะแสดงผล หน้าเว็บเหมือนกันกับโดเมน itnetworkservice.com ทุกประการ
 
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Domain Pointers ดังรูป
   
 
 
 
2.รายละเอียดของการใช้งาน Domain Pointers มีดังนี้
 
 
1) ใส่ชื่อโดเมน ที่ต้องการ ให้ Pointer ไปหาโดเมน itnetwroservice.com ในช่อง Source Domain และกด Add ดังรูป
 
 
 
 
2) สามารถจัดการ DNS ได้เองด้วยดับรูป
 
 
 
 
3) หากต้องการลบ ให้คลิกที่ checkbox และคลิกที่ปุ่ม Delete ดังรูป
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.