การใช้งาน DirectAdmin : Custom Error Pages การตั้งค่าแสดงผล Error Pages
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Custom Error Pages ดังรูป
   
 
 
 
2.รายละเอียดของการใช้งาน Custom Error Pages มีดังนี้
 
 
 
 
การแสดงผลหน้าเพ็จที่มีจัดทำไว้ ใช้งานเมื่อมีการเรียกหน้าเว็บผิดพลาด ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่ตั้งไว้ โดยเราสามารถแก้ไขเองได้ตามต้องการ
 
โดยแต่ละการแสดงผลมีข้อมูลดังนี้
 
 
401 Unauthorized สร้างหรือแก้ไขไฟล์ 401.shtml
 
 
ไม่อนุญาตให้เข้าเว็บไซต์นั้น เพราะไม่มีตัวเข้ารหัส (Encryption key) หรืออาจจะเกิดจากการใส่พาสเวิร์ดผิดก็เป็นได้ ซึ่งในกรณีที่คุณอาจจะใส่พาสเวิร์ดผิด
 
ให้ลองตรวจดูให้แน่ใจอีกครั้งว่าได้ ใส่รหัสที่ถูกต้องไปแล้ว โดยทางเว็บนั้นตัวอักษรเล็ก - ใหญ่จะถือว่าแตกต่างกัน (case sensitivity)
 
 
 
403 Forbidden/Access Denied สร้างหรือแก้ไขไฟล์ 403.shtml
 
 
คล้ายกับ error 401 คือไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้น
 
 
404 File Not Found สร้างหรือแก้ไขไฟล์ 404.shtml
 
 
เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้
 
ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
 
 
500 Internet Error สร้างหรือแก้ไขไฟล์ 500.shtml
 
 
ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดู แลเว็บไซต์ (Administrator)
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.