การใช้งาน DirectAdmin : File Manager สำหรับจัดการไฟล์ต่างๆ ผ่าน web browser
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู File Manager ดังรูป
   
 
 
 
2.รายละเอียดของการจัดการไฟล์มีดังนี้
 
 
 

 
2.1) การตั้งค่าอนุญาติ สิทธิของไฟล์ หรือโฟลเดอร์ ( Permission หรือ Chmod File )
   
 
- คลิกถูกด้านหลัง File และโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 
- ปรับตัวเลข(จาก755) เป็นเลขใดๆ ตามต้องการ
 
- กดปุ๋ม Set Permission แล้วดูผล การแสดงตัวเลข Permission ที่เปลี่ยนแปลงไป
 
 
2.2) การ Copy File
 
 
- คลิกถูกด้านหลัง File และโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 
- กดเลือก Add to Clipboard เข้าไปยัง โฟลเดอร์ หรือเป้าหมายที่ต้องการ
 
- กด Copy Clipboard Files here ระบบจะทำการก๊อปปี๊โฟลเดอร์และ File หรือโฟลเดอร์ ที่เลือกมาอยู่ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 
 
2.3) การ Move File
 
 
- ทำเช่นเดียวกับการ Copy File แต่เลือกเป็น Move Clipboard Files here
 
- ระบบจะเคลื่อนย้าย โฟลเดอร์และ File ที่เลือกมาอยู่ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 
 
 
2.4) การ Delete File
 
 
- คลิกถูกด้านหลัง File และโฟลเดอร์ที่ต้องการ / กดปุ๋ม Delete
 
 
2.5) การสร้าง File ใหม่
 
 
- ใสชื่อ File และนามสกุลตามต้องการ เช่น index.php
 
- กด Create ระบบจะไปยังหน้าสำหรับการเขียน File หลังจากเขียน File กด Save as ระบบจะทำการ Save ไฟล์
 
 
2.6) การ Upload File
 
 
- กดปุ๋ม Upload file to current directory ( ดูจากในวงเล็บด้านหลังจะบอกถึงโฟลเดอร์ปัจจุบันที่จะใช้ Upload )
 
- ระบบจะพาไปยังหน้าสำหรับการ Upload
 
- ระบบจะสามารถ Upload File ได้พร้อมกันสูงสุด 8 File โดยมีขนาดแต่ละ File ไม่เกิน 10 MB
 
 
2.7) การบีบอัด ไฟล์และโฟลเดอร์ให้อยู่ในรูปของ .tar.gz เพื่อทำการแบคอับและ Download
 
 
- คลิกถูกด้านหลัง File และโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 
- ตรง compress clipboard files to ..... ..tar.gz ให้ใส่ชื่อตามต้องการ
 
- กด Create ระบบจะทำการบีบอัดไฟล์และโฟลเดอร์ที่เลือกบีบอัดอยู่ในรูป .tar.gz เพื่อง่ายต่อการ Donwload เก็บไว้ยังเครื่องของท่านต่อไป
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.