การใช้งาน DirectAdmin : Forwarders สำหรับส่งต่อ email ที่ต้องการไปยัง email อื่น
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Forwarders ดังรูป
   
 
 
2.รายละเอียดของ E-Mail Forwarder มีดังนี้
 
 
2.1) การส่งต่อ E-mail ( Create new E-Mail Forwarder )
 
 
คลิกที่ Create new E-Mail Forwarder เพื่อเป็นการกำหนดค่า เมื่อมี E-mail เข้ามายังชื่อ E-mail ที่กำหนด ระบบจะทำการส่งต่อไป E-mail นั้นที่ตั้งค่าไว้อัตโนมัติ
 
จากนั้นในช่อง Forwarder Name: ให้ใส่ E-mail ต้นทางที่จะส่งไป และ Destination Email: ให้ใส่ E-mail ปลายทางที่ต้องการส่งต่อไปให้ และกดปุ่ม Create ดังรูป
 
 
 
 
2.2) การลบการส่งต่อ E-mail ( Delete E-mail Forwarder )
   
 
- เมื่อต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ให้ Select ในช่อง checkbox ค่าที่ต้องการและกดปุ่ม Delete Selected ดังรูป
 
 
 
 
2.3) การแก้ไขการส่งต่อ E-mail ( Modify E-mail Forwarder )
 
 
- คลิกที่ Modify ดังรูป
 
 
 
 
- แก้ไข E-mail ที่ต้องการส่งต่อใหม่ในช่อง Destination Email: และคลิกที่ปุ่ม Modify
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.