การใช้งาน DirectAdmin : FTP Management เพิ่ม/ลบ FTP account
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู FTP Management ดังรูป
   
 
   
 
2. คลิกที่ Create FTP account และ กรอกข้อมูลตามที่ต้องการ แนะนำให้เลือก 3 เพราะ FTP ที่สร้างขึ้น ระบบจะสร้างชื่อโฟลเดอร์ เดียวกับ ชื่อ username
 
    ที่ตั้ง ไว้ใน public_html หลักของเว็บไซต์
 
 
- 1 ใช้สำหรับมีการใช้งานในกรณีมีการเพิ่มโดเมน เป็นการแยกใช้งาน FTP กับโดเมนที่เพิ่ม
 
- 2 โฟเดอร์จะอยู่ภายใต้ public_ftp จะเรียกใช้งานได้จาก ftp://domain.com
 
- 3 ระบบจะทำการสร้างโฟเดอร์เป็นชื่อเดียวกับ FTP Acc ไว้ใน โฟลเดอร์หลัก (public_html)
 
- 4 เป็นการกำหนดโฟเดอร์ปลายทางของ User FTP Acc ที่สร้างด้วยตัวเอง
 

 
  *** FTP Account ที่สร้างขึ้นนี้ จะมีสิทธิอับโหลด หรือแก้ไขไฟล์ ในโฟลเดอร์ตามชื่อ username หรือ โฟลเดอร์ ที่กำหนดในขั้นตอนนี้เท่านั้น
   
 
FTP Account ที่สร้างจะอยู่ภายใต้ Directory หลักของเว็บไซต์ (public_html) สามารถทำการ Login โดยใช้ชื่อผู้ใช้ user@domain.comและรหัสผ่านที่สร้างผ่าน
 
เรียกใช้งานได้จาก http://domain.com/user หรือ user.domain.com (ในกรณีสร้าง Subdomain)
   
 
การใช้งานนั้น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโปรแกรมอับโหลด FTP ต่างๆ ได้ดังนี้
   
 
Host : ftp.your-domain.com
 
Username : ชื่อที่ตั้ง@your-domain.com
 
Password : ตามที่ได้ตั้งไว้
 

 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.