การใช้งาน DirectAdmin : Login History ดู IP ที่เข้ามาใช้งาน Control Panel ตามวัน เวลา และจำนวนครั้งที่เข้า
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Login History ดังรูป
   
 
   
 
2. จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของการเข้าใช้งาน Control Panel ดังนี้
 
 
- แสดง IP Address ที่เข้ามาใช้งาน
 
- แสดงจำนวนครั้งของแต่ละ IP Address ที่เข้ามาใช้งาน
 
- แสดง วันเดือน ปี และเวลาที่แต่ละ IP Address เข้ามาใช้งาน
 

 

 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.