การใช้งาน DirectAdmin : Mailing Lists สามารถ เพิ่ม/ลบ mailing list ได้
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Mailing Lists ดังรูป
   
 
 
 
2.รายละเอียดของการใช้งาน Mailing List มีดังนี้
 
 
2.1) การสร้าง Mailing List
   
 
คลิกที่ Create Mailing List โดยท่านสามารถตั้งชื่อตามที่ต้องการและกดที่ปุ่ม Create
 
 
 
 
- เมื่อกด Create แล้วจะได้ดังรูปให้กดที่ View ดังรูป
 
 
 
 
- เพิ่มรายชื่อ mailing list โดยเมลล์ group ชื่อ group และกดที่ปุ่ม Add
 
 
 
 
*** หากต้องการลบ Account ชื่อ nan ออกจาก mail group ให้คลิกดังรูปด้านล่าง และกดที่ปุ่ม Delete Selected
 
 
 
 
2.2) การลบ Mailing List
 
 
- คลิกที่ checkbox เพื่อลบ Mailing List ที่ท่านต้องการดังรูป และกดที่ปุ่ม Delete Selected
 
 
 
 
2.3) การแก้ไข Mailing List
 
 
- กดที่ View ที่ชื่อ mail group เพื่อเข้าไปแก้ไขรายละเอียด
 
 
 
 
- จากนั้นคลิกที่ click here ดังรูปเพื่อแก้ไขรายละเอียด mailing list
 
 
 
 
- ทำการแก้ไขรายละเอียดตามต้องการดังรูป
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.