การใช้งาน DirectAdmin : MySQL Management สร้างหรือแก้ไข ฐานข้อมูลต่างๆ
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู MySQL Management ดังรูป
   
 
 
 
2.รายละเอียดของการใช้งานฐานข้อมูลมีดังนี้
 
 
2.1) การสร้างฐานข้อมูล ( Create new Database )
   
 
2.1.1) เมื่อต้องการสร้างฐานข้อมูลคลิก Create new Database ดังรูปและทำการกรอกข้อมูลดังรูป เมื่อกรอกเสร็จกดปุ่ม Create
   
 
Database Name:ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล
 
Database Username:ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล
 
OR select existing userหรือเรียกใช้ชื่อเดียวกับฐานข้อมูลอื่น
 
Username Password: รหัสผ่าน
 
Confirm Password: ยืนยันรหัสผ่าน
 

 
 
 
2.1.2) เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะได้ดังนี้
 
 
 
 

2.1.3) สามารถเข้าใช้งานผ่าน phpmyadmin ได้จาก http://myadmin.domain.com โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านที่ได้ในการเข้าระบบ

 
     
 
 หมายเหตุ
 
         
 
- การสร้างฐานข้อมูล สามารถแยกเป็น 1 ฐานข้อมูลต่อ 1 ผู้ใช้ หรือ หลายฐานข้อมูลต่อ 1 ผู้ใช้ก็ได้
 
- โดยชื่อฐานข้อมูล และชื่อผู้ใช้นั้น(Username) จะมีรูปแบบ ดังนี้ username_ชื่อที่ตั้ง เช่น itnetwork_admin เป็นต้น
 
- จะเข้าสู่ระบบ Phpmyadmin ได้ก็ต่อเมื่อ ทำการสร้าง ฐานข้อมูลแล้วอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูลก่อน
 
 
2.2) การสำรองฐานข้อมูล ( Backup Database )
 
 
เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการแล้ว คลิกที่ Download จะได้ไฟล์ ชื่อ itnetwork_msne03.gz
 
 
 
 
2.3) การนำเข้าฐานข้อมูล ( Restore Database )
 
 
เลือกชื่อฐานข้อมูลที่ Select Database และคลิกที่ Browse.. เพื่อเลือกฐานข้อมูลที่ Backup ไว้ แล้วกด Upload ดังรูป
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.