การใช้งาน DirectAdmin : Installed Perl Modules มีไว้สำหรับดูรายละเอียดของ Perl module ที่ติดตั้งบน Server
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Installed Perl Modules ดังรูป
   
 
 
 
2.ตัวเลือก Installed Perl Modules มีไว้สำหรับดูรายละเอียดของ Perl module ที่ติดตั้งบน Server ดังรูป
 
  สำหรับลูกค้าที่ต้องการดูว่ามี module ครบไหม ดูได้จากเมนูนี้
 

 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.