การใช้งาน DirectAdmin : phpMyAdmin ไว้จัดการกับฐานข้อมูล MySQL
 
 
การเรียกใช้งาน จัดการฐานข้อมูล ด้วย phpMyAdmin
 
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Domain Pointers ดังรูป
   
 
 
 
2.ยังสามารถเรียกเข้าใช้งานได้จากชื่อโดเมนของสมาชิก เช่น myadmin.your-domain.com ใช้ user และ password Login เข้าใช้งานดังรูป
 
 
หมายเหตุ สมาชิกจะ login ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ ทำการสร้างฐานข้อมูล แล้ว อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล
 
สามารถดูวิธีการสร้างได้จาก http://localhost/itnetwork/manual/mysql-management.php
 
 
 
 
การนำเข้าฐานข้อมูล ( Import Database )
 
 
1) การ Import Database ให้เลือกที่ชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการ เช่น itnetwork_test และเลือกที่ import ดังรูป
 
 
 
 
2) จากนั้นให้เลือกที่ Browse ไฟล์ เพื่อนำไฟล์ .sql มา import เข้าฐานข้อมูลดังรูป
 
 
 
 
การนำออกฐานข้อมูล ( Export Database )
 
 
1) การ Export Database ให้เลือกที่ชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการ เช่น itnetwork_test และเลือกที่ ส่งออก ดังรูป
 
 
 
 
2) เลื่อ scroll bar ลงมาด้านล่างและ ให้เลือกที่ checkbox ที่ ส่งมาเป็นไฟล์ จากนั้นกดที่ปุ่ม ลงมือดังรูป
 
 
 
 
3) จากนั้นให้ sav ไฟล์ .sql ที่ได้เก็บไว้ดังรูป
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.