การใช้งาน DirectAdmin : Server Information การตรวจสอบ ดูข้อมูล ระบบ และประสิทธิภาพเครื่องเซิร์ฟเวอร์
   
 
          รายละเอียดด้านในจะบอกถึง คุณสมบัติ Hardware ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ใช้บริการ เวอร์ชั่นต่างๆ ของ Software ระบบสถานะการทำงานของ Service
 
ต่างๆ ของระบบ
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Server Information ดังรูป
   
 
 
 
2.รายละเอียดของการใช้งาน Server Information มีดังนี้
 
 
Processor Name คือ ขนาดของหน่วยประมวลผล
 
Total Memory คือ ขนาดของหน่วยความจำเครื่องทั้งหมดแต่จะไม่ครบตามที่ใช้จริงๆ เช่นมี RAM 4GB จะเห็นแค่ 3GB
 
Free Memory คือ Free หน่วยความจำ
 
System Uptime คือ วัน เวลา ที่ Server ไม่เคย restart หรือไม่เคยดับเลยมาเป็นเวลาเท่าไร
 
Apache 2.2.11 คือบอกการทำงานของ Service Apache หรือ WebServer นี้
 
DirectAdmin คือบอกการทำงานของ Service DirectAdmin หรือ Control Panel นี้
 
Exim 4.62 คือบอกการทำงานของ Service Exim หรือ MTA Mail นี้
 
MySQL 5.0.81 คือบอกการทำงานของ Service MySQL หรือ Database นี้
 
Named 9.3.4 คือบอกการทำงานของ Service Named หรือ DNS นี้
 
ProFTPd 1.3.1 คือบอกการทำงานของ Service ProFTPd หรือ FTP นี้
 
sshd คือบอกการทำงานของ Service sshd หรือ shell เครื่อง นี้
 
dovecot 1.1.16 คือบอกการทำงานของ Service นี้
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.