การใช้งาน DirectAdmin : Site Redirection ค่าให้ redirect URL ที่ต้องการไปหา URL อื่นๆ
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Site Redirection ดังรูป
   
 
 
 
2.รายละเอียดของการใช้งาน Site Redirection มีดังนี้
 
 
เป็นการตั้งค่า เมื่อมีผู้ใดเรียกเข้าเว็บ โดยทำการพิมพ์โฟลเดอร์ หรือไฟล์ที่กำหนดระบบจะทำการ Redirect ไปยังหน้าเว็บที่ต้องการ เช่น
 
เรียก url เป็น http://domain.com/index.php ระบบจะส่งต่อผู้ที่เข้ามาไปยัง http://ilovehost.com
 
 
 
 
Local URL Path คือ โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่กำหนด ให้กระทำ เมื่อมีการเรียกใช้ เช่น itnetworkservice.com/msne03 หรือ http://itnetworkservice.com
 
Redirect Type คือ รูปแบบที่กระทำ
 
- 301 - Permanent
 
- 302 - Temporary
 
- 303 - Replaced คือ เมื่อทำการเรียก URL ใดๆ ที่เลือก ให้ทำการเปลี่ยนไปยัง URL เป้าหมาย
 
Destination URL คือ URL ปลายที่ต้องการให้ไป
 
 
การเขียน Code เพื่อ Redirect เว็บ
 
 
วิธีที่ 1 การใช้ Meta Tags ในการ Redirect หน้าเว็บที่ต้องการ
 
 
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="วินาที;URL=ลิงค์เว็บไซต์ หรือ ไฟล์ในโฮมเพ็จ">
 
เช่น <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="3;URL=error.php">
 
 
วิธีที่ 2 การใช้ PHP ในการ Redirect หน้าเว็บที่ต้องการ
 
 
แบบมีการกำหนดวินาที
 
 
<? header( ''refresh: วินาที; url=ลิงค์เว็บไซต์ หรือ ไฟล์ในโฮมเพ็จ'' ); ?>
 
เช่น <? header( ''refresh: 3; url=http://www.itnetworkservice.com/error.php'' ); ?>
 
 
แบบไม่มีการกำหนดวินาที
 
 
<? header("location:ลิงค์เว็บไซต์ หรือ ไฟล์ในโฮมเพ็จ"); ?>
 
เช่น <? header("location:error.php"); ?>
 
 
แบบใช้ Javascript แทรกใน Code PHP ใน PHP version 5 จะใช้คำสั่งนี้ไม่ได้
 
 
<? echo "<script langquage=\'javascript\'>window.location=\"ลิงค์เว็บไซต์ หรือ ไฟล์ในโฮมเพ็จ\";</script>"; ?>
 
เช่น <? echo "<script langquage=\'javascript\'>window.location=\"error.php\";</script>"; ?>
 
 
วิธีที่ 3 การใช้ Javascript ในการ Redirect หน้าเว็บที่ต้องการ
 
 
นำโค้ดนี้ไปแทรกที่ <head></head>
 
 
<script langquage='javascript'>window.location="ลิงค์เว็บไซต์ หรือ ไฟล์ในโฮมเพ็จ";</script>
 
เช่น <script langquage='javascript'>window.location="http://www.domainname.com";</script>
 

 
วิธีที่ 4 การใช้ไฟล์ .htaccess ในการ Redirect หน้าเว็บที่ต้องการ
 
 
1) ทำการสร้างไฟล์ ชื่อ .htaccess ไว้ใน public_html
 

 
กำหนดค่ารูปแบบดังนี้
 

 
(รหัส) (url path ที่กำหนด) (ลิงค์ปลายทาง)
 
เช่น Redirect 303 index.php http://www.itnetworkservice.com/error.php
 
หรือ Redirect 302 / http://www.itnetworkservice.com
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.