การใช้งาน DirectAdmin : Site Summary / Statistics / Logs ของการเข้าใช้งาน เว็บไซต์
   
 
ดูรายละเอียดต่างๆของ Account และสถิติการใช้งานต่างๆ ที่ตัวเลือก คลิกที่เมนู Site Summary / Statistics / Logs ดังรูป
   
 
   
 
1. Checking Disk Space and Bandwidth - เช็คพื้นที่ว่าง และปริมาณการโอนย้าย
   
 
คลิกที่ User History จะแสดงการใช้งานของพื้นที่ในแต่ละเดือน ว่าใช้พื้นที่ไปเท่าไร และใช้ bandwidth เท่าไร
   
 
   
 
2. Backed up Apache Logs - log ระบบ โฟลเดอร์
   
 
คลิกที่ Backed up Apache Logs จะแสดงรายละเอียดของการ backup ข้อมูลของเว็บไซต์ ในแต่ละสัปดาห์
   
 
   
 
3. Apache Usage and Error Logs - รายงานการใช้งาน และข้อผิดพลาดของอาปาเช่
   
 
คลิกที่ Full Usage Log หรือ Full Error Log จะแสดงรายละเอียดของ Log ที่เข้าใช้งานและ Log ที่ Error จากการเข้าใช้งาน
   
 
   
 
4. Webalizer Statistics - สถิติการใช้งาน
   
 
คลิกที่ชื่อเว็บไซต์เราจะแสดงรายละเอียดสถิติการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ดังรูป
   
 
   
 
รายละเอียดการเข้าใช้งานจะแสดงรายละเอียดดังนี้
   
 
- สถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แบบรายเดือน
 
- สถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แบบรายสัปดาห์
 
- สถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แบบรายวัน
 
- สถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แบบรายชั่มโมง
 
- สถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แบบแยก IP Address
 
- สถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตามลิ้งที่เข้าชม
 
- สถิติของคำที่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ค้นหา
 
- สถิติผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แบบ User Agent ที่ใช้เข้าชม
 
- สถิติชื่อไฟล์ที่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
 
   
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.