การใช้งาน DirectAdmin : SPAM Filters ตั้งค่ากรอง Email ที่ไม่ต้องการ หรือ Spam mail ได้
   
 
            สามารถตั้งค่ากรองเอา Email ที่ไม่ต้องการ หรือ Spam mail ได้ โดยสามารถเลือกบล็อกจาก email address จาก Domain name, ข้อความใน email,
 

ขนาดของ email

   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู SPAM Filters ดังรูป
   
 
 
 
2.ในส่วนของ Enable adult filter : คลิก Enable เพื่อเปิดการกรองอีเมลที่มีชื่อส่อไปทางเนื้อหาผู้ใหญ่
 
 
Action for filter matches : เป็นการเลือกวิธีการจัดการอีเมล์ที่ถูกกรองจากด้านบน โดยมีรายละเอียดดังน
 
- Drop Email : ลบทันที
 
- Send to spambox : ย้ายไปที่ Spambox
 
 
 
 
3. เมื่อเลือกการตั้งค่าจากด้านบนแล้ว จะปรากฏรายการใน Filter โดยเราสามารถลบรายการได้ดังต่อไปนี้
   
 
แบบที่ 1 Block a specific e-mail address : กำหนดชื่ออีเมล์ที่ต้องการบล็อค
 
 
- กำหนดชื่อ E-mail ที่ต้องการ Block และกดที่ปุ่ม Block ดังรูป
 
 
 
 
- เมื่อต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ให้ Select ในช่อง checkbox ค่าที่ต้องการและกดปุ่ม Delete Selected ดังรูป
 
 
 
 
แบบที่ 2 Block mail from an entire domain : กำหนดชื่อโดเมนที่ต้องการบล็อค
 
 
- กำหนดชื่อ Domain ที่ต้องการ Block และกดปุ่ม Block ดังรูป
 
 
 
 
- เมื่อต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ให้ Select ในช่อง checkbox ค่าที่ต้องการและกดปุ่ม Delete Selected ดังรูป
 
 
 
 
แบบที่ 3 Block all e-mail containing the word : บล็อคเมล์โดยใช้คำในการกรอง
 
 
- กำหนดคำที่ต้องการ Block และกดปุ่ม Block ดังรูป
 
 
 
 

- เมื่อต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ให้ Select ในช่อง checkbox ค่าที่ต้องการและกดปุ่ม Delete Selected ดังรูป

 
 
 
 
แบบที่ 4 Block all e-mail larger then : กำหนดให้บล็อคเมล์ที่มีขนาดมากกว่าที่ที่กำหนด (หน่วยเป็น Kb : 1024Kb = 1Mb)
 
 
- กำหนดขนาดของ E-mail ที่ต้องการ Block และกดปุ่ม Block ดังรูป
 
 
 
 

- เมื่อต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ให้ Select ในช่อง checkbox ค่าที่ต้องการและกดปุ่ม Delete Selected ดังรูป

 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.