การใช้งาน DirectAdmin : Subdomain Management การสร้าง Sub-Domain (โดเมนย่อย)
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ คลิกที่เมนู Subdomain Management ดังรูป
   
 
   
 
2. ตั้งชื่อในช่อง Add Sub-Domain และกดปุ๋ม Create
 
 
กรณีที่ 1 ระบุชื่อที่ตั้งเป็นชื่อเดียวกับ FTP Account ที่สร้างก่อนหน้านี้
 
กรณีที่ 2 ระบุชื่อตามต้องการ เช่น msne03.itnetworkservice.com จะพบชื่อโฟลเดอร์ เดียวกันนี้ใน
 
               /public_html/msne03 โดยสามารถทำการอับโหลดข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ msne03 นี้
 

 

 
 
 
 
 
3.เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะได้ดังนี้
 
 

1*** สามารถใช้งาน subdomain ได้สองกรณีด้วยกันคือ

 
       - การใช้งานร่วมกับ FTP Account ต้องสร้างชื่อ Subdomain เป็นชื่อเดี่ยวกับ FTP Account
 
       - กรณีที่ไม่ต้องการใช้งานร่วมกับ FTP เพิยงทำการสร้าง Subdomain เป็นชื่อเดียวกับโฟเดอร์ที่ต้องการ เช่น public_html/msne03 แค่ add subdomain
 
         เป็น msne03 สามารถเรียกใช้งาน ได้เป็น http://msne03.itnetworkservice.com
 
2*** Subdomain ที่มีการสร้างเพื่อใช้งานปัจจุบัน
 
3*** บอกค่าสถิติการเรียกใช้งานของ Subdomain นั้นๆ
 
4*** บอกปริมาณแบทวิท(Data Transfer) ของ Subdomain นั้นๆ
 
5*** ข้อมูล Log เกี่ยวกับการใช้งาน ข้อผิดพลาด ต่างๆ
 
 
 
 
4.เรียกใช้งานได้จาก http://domain.com/ชื่อที่ตั้ง หรือ http://ชื่อที่ตั้ง.domain.com ได้
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.