การใช้งาน DirectAdmin : Vacation Messages การตอบรับอีเมล์อัตโนมัติพิเศษ
   
 
         การตั้งค่าการตอบรับ E-mail อัตโนมัติพิเศษ เมื่อมี E-mail เข้ามาใน Email Account ที่กำหนด ระบบจะทำการส่ง E-mail ตอบรับอัตโนมัติพิเศษไปยัง E-mail
 
์ ที่ได้ทำการส่งเข้ามา โดยสามารถตั้ง วันเวลา เริ่มต้น และวันเวลาสิ้นสุด ได้โดยรูปแบบการใช้งานมีดังนี้
 

 
์- เมื่อมีอีเมล์เข้ามาใน Account ที่กำหนด ระบบจะทำการส่งอีเมล์ตอบรับไปยังชื่ออีเมล์ ที่ได้ทำการส่งเข้ามา โดยมีรายละเอียดอีเมล์ตามที่เราได้ตั้งค่าไว้
 
์- โดยฟังก์ชั่นนี้เราสามารถนำมาใช้ได้ เช่น เมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นระยะเวลาหลายวันเราสามารถตั้ง
 
์   เพื่อให้ระบบตอบจดหมายกลับไปยังผู้ส่ง ให้ทราบได้ว่า ขณะนี้เราไม่สามารถตอบจดหมายเขาได้อันเนื่องจากไปต่างประเทศ และจะกลับมาในวันที่กำหนด
 
   ระบบจะดำเนินการส่งจดหมายไปแจ้งผู้ที่ส่งจดหมายมาหาเรา ตามวันที่เราตั้งค่าไว้นั้นเอง
 
- โดยทางผู้ที่ส่งมาหาเราจะได้รับอีเมล์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าทางผู้ส่งจะส่ง email มาหาเราหลาย ๆ ฉบับก็ตามด้านผู้รับ จะได้รับ email ทุกฉบับที่ส่งเข้ามา
 
  และจะมีการตอบกลับไปทุกครั้ง หาก address ที่ส่งเข้ามาเป็น address ใหม่
 
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ โดยคลิกที่เมนู Vacation Messages ดังรูป
   
 
 
 
ิ2.รายละเอียดการใช้งานเมนู Vacation Messages มีดังนี้
 
 
2.1) การสร้างการตอบรับ E-mail อัตโนมัตพิเศษ ( Create New Vacation Messages )
 
 
- คลิกที่ Set Vacation Message เพื่อทำการตั้งค่าการตอบรับ E-mail อัตโนมัติเศษ โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆดังนี้
 
 
Vacation Account: เลือก E-mail ที่ต้องการ
 
Vacation Message: ข้อความที่ตั้งเพื่อให้ระบบส่งกลับ
 
Vacation Start: วันและเวลาเริ่มต้นในการใช้งาน
 
Vacation End:วันและเวลาสิ้นสุดการทำงาน
 
Current Server Time: วันและเวลาของเครื่อง Server ในปัจจุบัน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จกดที่ปุ่ม Create ดังรูป
 
 
 
 
2.2) การลบการตอบรับ E-mail อัตโนมัติเศษ ( Delete Vacation Messages )
   
 
- คลิกที่ checkbox ที่ต้องการลบ E-mail Vacation Messages และกดปุ่ม Delete Selected
 
 
 
 
2.3) การแก้ไขการตอบรับ E-mail อัตโนมัติเศษ ( Modify Vacation Messages )
 
 
- คลิกที่ Modify ของรายชื่อ E-mail  Account ที่ต้องการแก้ไขดังรูป
 
 
 
 
- จากนั้นทำการแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการและกดปุ่ม Modify
 
 
 
 
หมายเหตุ ทำให้ผู้ส่ง ทราบได้ว่า จดหมายที่ถูกส่งเข้ามาถึงเรานั้น เราได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราสามารถแจ้งกลับไปหาผู้ส่งได้ว่าเราจะดำเนินการตอบกลับ
 
                 ในเวลาต่อไป
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.