การใช้งาน DirectAdmin : Webmail อ่าน email เขียน email หรือส่ง email ได้ผ่าน webmail
   
 
1.เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ โดยมีเมนูของ webmail ต่างๆดังรูปภาพ
   
 
 
2.การเข้าใช้งาน webmail ต่างๆ มีดังนี้
 
 
2.1) การเข้าใช้งาน Webmail: Squirrelmail
 
 
- การเข้าใช้งานให้เข้าใช้งานตามลิ้งดังนี้คือ mail.domain.com แทนการคลิกเข้าจากเมนูด้านบน ใส่ user เช่น user1 และ pass เช่น kiddee
 
 
 
 
2.2) การเข้าใช้งาน Webmail: UebiMiau
   
 
- การเข้าใช้งานให้เข้าใช้งานตามลิ้งดังนี้คือ mail.domain.com แทนการคลิกเข้าจากเมนูด้านบน ใส่ user เช่น user1@domain.com และ pass เช่น kiddee
 
 
 
 
2.3) การเข้าใช้งาน Webmail: Roundcube
 
 
- การเข้าใช้งานให้เข้าใช้งานตามลิ้งดังนี้คือ mail.domain.com แทนการคลิกเข้าจากเมนูด้านบน ใส่ user เช่น user1@domain.com และ pass เช่น kiddee
 
 
 
 
2.4) การเข้าใช้งาน Webmail: Atmail
 
 
- การเข้าใช้งานให้เข้าใช้งานตามลิ้งดังนี้คือ mail.domain.com แทนการคลิกเข้าจากเมนูด้านบน ใส่ user เช่น user1@domain.com และ pass เช่น kiddee
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนสามัญไอที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส
49/6 หมู่ 1 ซอย บุญส่ง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทร 089-1606577
Copyright © 2009 Itnetworkservice. All Right Reserved.